Shinhan Bank

Chương trình mua xe trả góp

 

 STT  Tên sản phẩm áp dụng (Tất cả các phiên bản đặc biệt không được áp dụng trong chương trình này  Giá bán lẻ đề xuất bao gồm thuế GTGT (VNĐ)  Khoản trả trước  Khoản vay  Thời hạn vay  Số tiền gốc trả lãi hàng tháng 
     1  Vespa Primavera 125 I-Get ABS - LED       75,400,000      44,800,000      30,600,000  12 tháng       2,550,000
     2  Vespa Primavera 125 I-Get ABS - LED S       77,800,000      46,600,000      31,200,000  12 tháng       2,600,000
     3  Vespa Sprint 125 I-Get ABS LED       77,400,000      46,200,000      31,200,000  12 tháng       2,600,000
     4  Vespa Sprint 125 I-Get ABS LED - S       79,800,000      48,000,000      31,800,000  12 tháng       2,650,000
     5  Vespa Sprint 150 I-Get ABS LED - S       94,300,000      57,100,000      37,200,000  12 tháng       3,100,000
     6  Piaggio LIBERTY 125 I-Get ABS E3       56,500,000      33,500,000      23,000,000  12 tháng       1,916,667
     7  Piaggio LIBERTY S 125 I-Get ABS E3       57,700,000      34,300,000      23,400,000  12 tháng       1,950,000
     8  Piaggio LIBERTY ONE 125 I-Get       48,300,000      28,740,000      19,560,000  12 tháng       1,630,000
     9  Piaggio Medley 125 I-Get ABS - S 2020       79,000,000      47,400,000      31,600,000  12 tháng       2,633,333
   10  Piaggio Medley 150 I-Get ABS - S 2020       95,300,000      57,740,000      37,560,000  12 tháng       3,130,000

Đối tác chiến lược

HD Saison
Shinhan
Payoo
0925 89 99 69
 Đăng ký lái thử