Phụ kiện dòng xe Piaggio
 • White 566

Hộp Hành Lý 32L Trắng

Dành cho dòng xe Medley/Liberty
3,500,000 đ
 • Black Embossed
 • Matt Black 85/C
 • Black 79/A

Hộp hành lý 32L Đen

Dành cho dòng xe Medley/Liberty
2,450,000 đ
 • Matt Grey 742/B

Hộp hành lý 32L Xám

Dành cho dòng xe Medley/Liberty
3,500,000 đ
 • Brown 135/A

Hộp hành lý 32L Nâu

Dành cho dòng xe Medley/Liberty
3,500,000 đ
 • Black 79/A + Black Backrest
 • Black 90/B + Red Backrest
 • Black 93/B + Black Backrest
 • Black 93/B + Black Backrest

Hộp hành lý 37L Đen

Dành cho dòng xe Medley
6,500,000 đ
 • Grey 705/C + Brown Backrest

Hộp hành lý 37L Xám

Dành cho dòng xe Medley
6,500,000 đ
 • Silver 760/B + Black Backrest

Hộp hành lý 37L Bạc

Dành cho dòng xe Medley
6,500,000 đ
 • White 566 + Brown Backrest
 • White 505/A+Brown Backrest
 • White 595 + Black Backrest

Hộp hành lý 37L Trắng

Dành cho dòng xe Medley
6,500,000 đ
 • Blue 222/A + Black Backrest
 • Blue 272/A + Black Backrest
 • Blue 272/A + Black Backrest

Hộp hành lý 37L Xanh

Dành cho dòng xe Medley
6,500,000 đ
 • Black 90/A
 • Black 91/B
 • Black 93/B
 • Black 90/A + Grey Backrest

Hộp hành lý 37L Xanh, Xám

Dành cho dòng xe Medley
6,319,000 đ
 • Black

Thảm lót chân

Dành cho dòng xe Medley
175,000 đ
 • Transparent

Kính chắn gió cao

Dành cho dòng xe Medley
5,211,000 đ
 • Transparent
 • Smoked

Kính chắn gió thấp

Dành cho dòng xe Medley
4,837,000 đ
 • Black

Thảm lót chân

Dành cho dòng xe Liberty
245,000 đ
 • Transparent

Kính chắn gió cao trong suốt

Dành cho dòng xe Liberty
5,390,000 đ
 • Transparent
 • Smoked

Kính chắn gió thấp trong suốt

Dùng cho dòng xe Liberty
2,911,000 đ

Đối tác chiến lược

HD Saison
Shinhan
Payoo
0925 89 99 69
 Đăng ký lái thử